Overblijf

Tussen 11.25 en 11.55 spelen de kinderen buiten. Tijdens het buiten spelen wordt er toezicht gehouden door twee leerkrachten. Het overblijfteam bestaat uit:

  • Simone Buskermolen (coördinator)
  • Franciska Oudshoorn
  • Sandra Hof
  • Floor Mesman
  • Marianne de Champs
  • Anne Kee Berghoef

Omdat de overblijf hoort bij het continurooster, gaan kinderen tussen de middag niet naar huis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd aan ouders. Hiervan kunnen we bijv. nieuw buitenspeelmateriaal aanschaffen en de overblijfkrachten betalen. Na het buiten spelen wordt er in de klas gegeten met de groepsleerkracht. Tijdens het eten zorgt de leerkracht voor een educatieve activiteit, bijvoorbeeld voorlezen, het jeugdjournaal of schooltv kijken.