Missie & Visie

Een belangrijke taak van de school is kinderen mede op weg te helpen naar hun volwassenheid. Zij moeten leren voor zichzelf op te komen, zelfstandig te werken, zelf problemen leren op te lossen, leren samenwerken en leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun handelen.

Uitgangspunten

Op OBS Kudelstaart werken we vanuit een aantal belangrijke uitgangspunten:
• kinderen gaan met plezier naar school;
• kinderen ontwikkelen zich optimaal;
• kinderen worden gestimuleerd tot zelfstandig handelen;
• kinderen zijn uniek. We houden daar rekening mee;
• kinderen verdienen de aandacht die bij hen past;
• kinderen hebben het recht te zijn zoals ze zijn

Missie

Wij staan voor onderwijs passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit doen wij vanuit een positieve grondhouding met respect voor elkaar en onze omgeving. Wij dagen onze leerlingen uit en begeleiden hen om zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen anderen respecteren, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot positieve en gelukkige burgers van de samenleving en daar een bijdrage mogen leveren.

Visie

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Wij vinden het belangrijk dat we kinderen accepteren zoals ze zijn en hen helpen zich optimaal te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen en stimuleren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is de taak van onze school om elk kind volop gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. We gaan uit van adaptief onderwijs en sluiten aan bij de basisbehoeften van elk kind, te weten; relatie, autonomie en competentie.

 

“ Om onze missie en visie te ondersteunen gaan wij komend schooljaar de daltonvisie implementeren op school.”