ICT

Bij ons op school werken de kinderen in groep 1/2 met tablets en bijbehorende apps in een kindvriendelijke omgeving. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen een eigen chromebook met touchscreen waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt. Wanneer kinderen inloggen op hun chromebook komen ze vanzelf in onze digitale omgeving, het Cloudwise Portal. Hierin vinden zij alle applicaties die ze nodig hebben. Het voordeel van het Cloudwise Portal is dat kinderen er thuis ook in kunnen en zo bij de meeste oefensites kunnen komen.

Veilig leren lezen

In groep 3 worden de chromebooks o.a. gebruikt voor het oefenen met de software behorende bij onze leesmethode. Kinderen kunnen in de software een gelezen boekje toevoegen in hun bibliotheek, in de speeltuin kunnen ze oefenen met de al geleerde letters en klanken en in de dierentuin wordt geoefend met de woordenschat. De software is ook thuis beschikbaar. 

Junior Einstein

Junior Einstein biedt veel oefenstof voor verschillende vakgebieden op verschillende niveaus. Deze oefenstof kan klaargezet worden als weektaak. De leerkracht kan dit op maat klaarzetten, zodat ieder kind op het juiste niveau kan oefenen. Ook hier kan de leerkracht de leerling goed volgen.

Acadin

Acadin is een digitale omgeving die gevuld is met extra opdrachten over verschillende onderwerpen. Wij zetten dit in voor leerlingen die extra verrijking kunnen gebruiken. Als kinderen een account hebben in Acadin kunnen ze in overleg met de leerkracht opzoek naar opdrachten die ze aanspreken. Kinderen leren over het onderwerp dat ze kiezen, maar werken ook aan belangrijke vaardigheden.

Digitale vaardigheden

Verder leren de kinderen computervaardigheden zoals; Presentaties maken, stelopdrachten typen in Google Docs en deze opmaken, gericht zoeken op internet en veilig omgaan met sociale media. Met Beebot en Bomberbot leren de kinderen programmeren. Voor het veilig werken met onze digitale middelen worden duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen.