Dalton

Het Daltononderwijs bestaat bijna honderd jaar. De uitgangspunten zoals Helen Parkhurst deze heeft ontwikkeld zijn nog steeds actueel en gaan uit van de volgende pijlers:

 

 

Als daltonschool in opleiding sluit de OBS Kudelstaart zich aan bij de Nederlandse Dalton Vereniging  (NDV). De NDV organiseert regelmatig bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten ontstaat er een uitwisseling en samenwerking tussen scholen. Naast deze netwerkbijeenkomsten neemt de daltoncoördinator ook deel aan intervisiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komt het tot samenwerking, uitwisseling en discussie. De vijf pijlers zijn al in bepaalde mate geïntegreerd in het huidige onderwijs en zullen de komende jaren verstevigd en geborgd worden.