MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een beleidsorgaan dat zich bezighoudt met beleidszaken op schoolniveau. De MR is een wettelijk verplicht orgaan en bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Vanaf schooljaar 2023-2024 is dit de samenstelling van de MR:

Oudergeleding (OMR)

  • Lisanne Vlaar
  • Nathalie Bloem

Personeelsgeleding (PMR)

  • Franciska Oudshoorn
  • Floor Mesman

Even voorstellen

 

OMR

Binnenkort zullen de nieuwe OMR leden zich hier voorstellen.

 

PMR

Ik ben Floor Mesman, leerkracht van groep 8 en ik ben sinds schooljaar 2020-2021 onderdeel van de MR. Ik ben werkzaam in het onderwijs sinds 2011, het jaar dat ik afstudeerde aan de PABO in Hoofddorp. Ik heb in de afgelopen 10 jaar ervaring opgedaan in verschillende groepen (groep 3 t/m 8). Naast leerkracht ben ik ook ICT coördinator. Als MR lid hoop ik bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen van OBS Kudelstaart. Vasthouden aan wat goed is en veranderen waar nodig. 

Mijn naam is Franciska Oudshoorn. Ik ben sinds schooljaar 2022-2023 lid van de MR. Ik ben de leerkracht van groep 1-2-3.