Zorg

Interne begeleiding en Remedial Teaching

Marcella Vis is de intern begeleider (IB'er) bij ons op school. Zij coördineert de zorg en heeft regelmatig overleg met onze leerkrachten. Marjolein Bark is leerkrachtondersteuner en biedt in de middagen Remedial Teaching (RT). Zij ondersteunt hiermee de leerkrachten, door met individuele kinderen of kleine groepjes aan het werk te gaan. 

Vertrouwenspersoon

Ik ben Simone Buskermolen. Ik ben sinds 2010 leerkracht bij ons op school. In 2019 ben ik gevraagd de functie van vertrouwenspersoon te vervullen. Omdat ik veiligheid op de school erg belangrijk vind, heb ik hierop positief gereageerd. In een school waarin iedereen zich veilig voelt, worden immers de mooiste ontwikkelingen doorgemaakt. 

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk leerlingen, collega’s en ouders te ondersteunen als ze te maken krijgen met ongewenst gedrag. Die ondersteuning kan verschillen van het bieden van een luisterend oor tot het ondersteunen bij het indienen van een klacht. Maar altijd gericht op het zo snel mogelijk een eind maken aan het ongewenste gedrag en het herstellen van een veilige werk-/leeromgeving.

Wanneer kunt u contact met mij opnemen?

Ouders, collega’s en kinderen kunnen bij mij terecht als ze een klacht hebben over ongewenst gedrag.

We hebben het over ongewenst gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. Mijn advies is altijd: praat erover met degene die het ongewenste gedrag vertoont. Bespreek het ook met de leerkracht en/of directie. Mochten de gesprekken geen effect hebben of misschien onveilig voelen, dan kunt u ook bij mij terecht. We hebben telefonisch contact of we maken een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Ik luister naar uw verhaal en we kunnen samen de verdere stappen bespreken. Weet dat u de regie houdt. Ik onderneem geen stappen zonder overleg.

Ik ben het beste te bereiken via het volgende e-mailadres: simone@obs.nl