Welkomstpagina

Welkom

OBS Kudelstaart: Een school voor alle kinderen

De OBS Kudelstaart is een gezellige kleinschalige  school waar de kernwaarden van het openbaar onderwijs centraal staan. Daarnaast leunt ons onderwijs sterk op de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Wat deze kernwaarden en uitgangspunten zijn leest u bij Kernwaarden

Kenmerkend voor onze school is dat wij ons onderwijs afstemmen op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van onze leerlingen. Dit doen wij door de groepen in de onderbouw zo veel mogelijk klein te houden en extra begeleiding te bieden waar dit nodig is. Voor het kind dat extra uitdaging nodig heeft is er de Plusklas. Heeft uw kind meer begeleiding nodig, dan bieden wij extra ondersteuning. We zorgen voor een veilig klimaat in onze school en gaan respectvol met elkaar om. Onze leerlingen werken en leren samen door het gebruik van coöperatieve werkvormen. We werken met dag- en / of weektaken die aangepast zijn aan het niveau en tempo van het kind. Hierdoor kan ieder kind succes ervaren!  Op deze wijze willen wij recht doen aan de verschillen tussen kinderen en ervoor zorgen dat alle kinderen met plezier naar school gaan.

Nieuwsgierig geworden? Neemt u dan contact met ons op.