Welkom

OBS Kudelstaart: Een school voor alle kinderen

De OBS Kudelstaart is een gezellige kleinschalige  school waar de kernwaarden van het openbaar onderwijs centraal staan. Wij maken in ons onderwijs gebruik van de principes van het Daltononderwijs. Wat deze kernwaarden en principes zijn leest u bij Kernwaarden

Kenmerkend voor onze school is dat wij ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van onze leerlingen. Dit doen wij door de groepen in de onderbouw waar mogelijk klein te houden en extra begeleiding te bieden wanneer dit nodig is. Voor het kind dat extra uitdaging nodig heeft is er de Plusklas. We zorgen voor een veilig klimaat in onze school en gaan respectvol met elkaar om. Onze leerlingen werken en leren samen door het gebruik van coöperatieve werkvormen. Naast de reguliere lessen werken zij zelfstandig aan hun dag- en / of weektaak. Op deze wijze willen wij recht doen aan de verschillen tussen kinderen en ervoor zorgen dat alle kinderen met plezier naar school gaan.

Nieuwsgierig geworden? Neemt u dan contact met ons op. 

Nieuws

Agenda

Facebook