Specialisten

In onze school zijn een aantal specialisten werkzaam: 

Brigitte van Veen is specialist Jonge Risico Leerlingen. 

Elly Spaargaren is cultuurcoördinator en leesspecialist. 

Floor Mesman is onze ICT-coördinator 

Simone Buskermolen is onze gedragsspecialist. 

Laure Montanus is vakleerkracht bewegingsonderwijs, zij verzorgt op dinsdag en donderdag de gymlessen in de Rietpluim.