Verlof en verzuim

Het verkrijgen van extra verlof is niet zonder meer mogelijk. Wanneer u meent recht te hebben op extra verlof, dan kunt u dit bij de directie aanvragen d.m.v. een aanvraagformulier. Op dit formulier vindt u een toelichting wanneer u wel en wanneer u géén toestemming voor verlof krijgt. De directie is verplicht zich aan de leerplichtwet te houden en moet overtredingen melden bij de leerplichtambtenaar. We vragen ook ouders van 4 jarigen dit formulier in te vullen. Zij zijn formeel nog niet leerplichtig maar wij rekenen wel op hun aanwezigheid. Klik hier voor de regels voor verlofaanvragen en het aanvraagformulier voor verlof AANVRAAG-VRIJSTELLING-SCHOOLBEZOEK-EN-REGELS.doc of download de  Leerplicht_brochure.pdf van de gemeente.