Rots en Water

Sinds enkele jaren werken wij met de Rots en Watertraining. Deze lessen zijn erop gericht kinderen weerbaarder te maken en ze bewust te laten worden van hun eigen gedrag.

Rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat in houdt dat, startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. 

Tijdens de lessen komen thema’s als: rekening houden met elkaar, vertrouwen hebben in elkaar, respect, zelfbeheersing, grenzen aangeven en samenwerking aan de orde. Tijdens elke les wordt gewerkt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit deze basis werken we aan veiligheid, assertiviteit, communicatie, zelfbewustzijn en ontplooiing. Dit alles met als doel een stevig “huis” te bouwen waardoor je beter om kunt gaan met lastige situaties, het aangaan en onderhouden van contacten en relaties. Bij deze methode staat Rots voor je eigen mening en standpunt. Je hebt een stevige basis en komt op voor jezelf. Water staat voor anticipatie en contact met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen. Tijdens de lessen leer je Rots te zijn als de situatie daarom vraagt en ervaar je hoe het is om Water te gebruiken in het contact met anderen.

Wij hebben zeer goede ervaringen met deze lessen! Het Rots en Waterprogramma is een wetenschappelijk effectief onderzocht programma, dat grensoverschrijdend gedrag vermindert, een positieve houding bevordert, en zorgt voor een veilig, pestvrij leer- en leefklimaat. Verschillende leerkrachten zijn bevoegd om deze lessen bij ons op school te verzorgen.