Plusklas

Voor leerlingen die duidelijk meer aan kunnen hebben wij een plusklas. Eens per week werken deze kinderen aan een project in de Plusklas. Onderzoek heeft uitgewezen dat het erg belangrijk is om kinderen die meer aan kunnen, al op jonge leeftijd een aangepast onderwijsaanbod te doen. Daarom kunnen kinderen uit de kleutergroepen, die hiervoor in aanmerking komen, ook starten in de plusklas. Overigens zitten in die plusklas niet altijd dezelfde kinderen. We werken daar in thema’s. Het is een groot verschil of het thema techniek aan de orde is of geschiedenis.