Kernwaarden

Openbaar onderwijs

De OBS Kudelstaart is een openbare school. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Op onze school leren kinderen al heel jong om respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten én verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De OBS Kudelstaart heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind. Niet apart, maar samen.

Wij staan open voor verschillende opvattingen en laten onze leerlingen, op basis van gelijkwaardigheid, hier met elkaar over in gesprek gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe!

Daltonprincipes

Het onderwijs op de OBS leunt sterk op de uitgangspunten van het Dalton-onderwijs:

samenwerken, verantwoordelijk zijn en zelfstandigheid, nemen een belangrijke plaats in. In de kleutergroepen werken wij hier onder andere aan door de leerlingen te laten werken met het keuzebord. Vanaf groep 3 werken de leerlingen met een weektaak. Op maandag ontvangen de kinderen een formulier waarop de taken staan die in die week zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Deze weektaak sluit zo nauw mogelijk aan bij het niveau van het kind.

De kinderen maken tijdens het werken aan de weektaak een keuze waaraan zij gaan werken. De leerkracht heeft dan de mogelijkheid kleine groepjes leerlingen extra instructie en begeleiding te bieden. Op vrijdag moeten de taken gemaakt zijn. Op deze wijze leren de kinderen hun werk te plannen op een wijze die bij hen past. 

In ons onderwijs maken wij gebruik van coöperatief of samenwerkend leren. Wat e.e.a. in houdt vindt u onder het kopje coöperatief leren.