Coöperatief leren

 In ons onderwijs maken wij gebruik van coöperatieve leerstrategieën. Het team en de leerlingen van de OBS Kudelstaart zijn hier erg enthousiast over!

De positieve effecten van coöperatief leren:

 • de communicatieve vaardigheden en interactie tussen de leerlingen wordt versterkt
 • leerlingen worden uitgedaagd tot actief en constructief leren waardoor de lesstof meer betekenis krijgt
 • de motivatie voor leren wordt groter
 • verschillen tussen leerlingen worden benut als kanden om van elkaar te leren
 • alle kinderen worden uitgedaagd om zelf initiatief te nemen
 • de prestaties van de leerlingen nemen toe
 • het levert een bijdrage aan de sociale verbondenheid en een veilig klimaat in de groep en de school

De vier basiskenmerken van coöperatief leren:

 • Gelijke deelname
 • Individuele aanspreekbaarheid
 • Positieve wederzijdse afhankelijkheid
 • Simultane (gelijktijdige) actie

Wat is coöperatief leren?

Coöperatief leren is een onderwijsleersituatie waarin leerlingen in kleine groepen op een gestructureerde manier samenwerken aan een lestaak met een gezamenlijk doel. De leerlingen zijn niet alleen gericht op hun eigen leren, maar ook op dat van hun groepsgenoten. Leerlingen leren van en met elkaar. Doordat de leerlingen elkaar de lesstof uitleggen helpen ze elkaar en krijgen tegelijkertijd meer inzicht in de lesstof. Leerlingen leren hierdoor niet alleen van de interactie met de leerkracht maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de lesstof bezig, ze praten er met elkaar over waardoor de inhoud van de stof meer betekenis krijgt. Uit onderzoek is gebleken dat de resultaten van de kinderen hierdoor omhoog gaan. door in verschillende vormen de lesstof te oefenen, onthouden kinderen 75 % meer.

Door de samenwerking in 2 of 4-tallen ontwikkelen kinderen samenwerkingsvaardigheden. Ze leren elkaar beter kennen. Hierdoor ontstaat een klassenklimaat waarin kinderen elkaar waarderen, begrip voor elkaar krijgen en bereid zijn elkaar te helpen. Samenwerken is niet altijd makkelijk maar wel een vaardigheid die steeds meer in onze maatschappij nodig is. De rol van de leerkracht is bij coöperatief leren meer begeleidend dan onderwijzend. Binnen coöperatief leren wordt gewerkt met verschillende structuren, zoals:

 • Tweetal Coach
 • Twee Vergelijk
 • Tafelrondje per tweetal
 • Mix en Ruil
 • Zoek iemand die...

De structuren worden onder andere gebruikt om voorkennis op te halen, te brainstormen of om bepaalde stof te oefenen. Wilt u meer weten? Wij vertellen u er graag over.