Bestuur

Stichting AURO voor openbaar primair onderwijs

OBS Kudelstaart valt onder het bevoegd gezag van de Stichting AURO. 

Op 1 januari 2006 is het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen bestuurlijk gefuseerd. Sindsdien is de Stichting AURO het bevoegd gezag van de openbare basisscholen in deze gemeenten. Door deze operatie is het onderwijs los gemaakt van de andere onderdelen van de gemeente, zodat de focus puur op de scholen ligt.

Het onderwijs wordt verzorgd in 10 scholen met in totaal ruim 2.500 leerlingen en zo’n 220 medewerkers. De scholen liggen verspreid in de regio, van Vinkeveen tot aan Aalsmeer.

De scholen worden gekenmerkt door verscheidenheid. De buurt, omvang en leerlingenpopulatie verschilt van school tot school. Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel van alle AURO-scholen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het regelmatig bijscholen van het personeel en het gebruik van actuele lesmethoden. 

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur-bestuurder, Jan Postma. 
Hij is te bereiken via j.postma@stichtingAURO.nl

Postadres: 
Postbus 1108 
3640 BC Mijdrecht
e-mail: info@stichtingauro.nl


Bezoekadres:
Stichting AURO
Rendementsweg 20 B7
3641 SL   Mijdrecht
telefoon: 0297 255 116