MR

Om ervoor te zorgen dat de OBS Kudelstaart goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de directie van de school en het schoolbestuur. Maar omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moeten de directie en het schoolbestuur regelmatig overleggen met de medezeggenschapsraad. In dit document: ouderinfo-mr.pdf leest u meer over de invloed van de MR.

De MR van de OBS Kudelstaart bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden.

  • David Fokkema, voorzitter (oudergeleding)
  • Lianne Joore, secretaris    (personeelsgeleding)
  • Sam Pothuizen , lid            (oudergeleding)
  • Yuri Kweekel, lid                (oudergeleding)
  • Brigitte van Veen, lid         (personeelsgeleding)
  • Ilse van Tol, lid                   (personeelsgeleding)

De MR komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. Via mr@obs.nl kunt u informeren wanneer er vergaderd wordt en uw vragen stellen aan de MR.

 

Even voorstellen :

 

Ik ben David Fokkema, vader van Esther (groep 7), Hannah (groep 6) en Micha (nog niet op school). Ik zit in de MR sinds voorjaar 2014 en ben op dit moment voorzitter. Naast vijf jaar als onderzoeker ben ik bijna negen jaar werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs, waarvan acht jaar op het Kaj Munk College in Hoofddorp. Sinds 2016 werk ik op de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam als docent op het natuurkundepracticum. Mijn hart ligt bij het onderwijs, en daarom voel ik mij ook betrokken bij het onderwijs dat mijn kinderen krijgen. Wij hebben bewust gekozen voor de OBS vanwege het kleinschalige, warme karakter van de school. De leerkrachten zetten zich vol in en hebben oog voor de individuele leerling. Als lid van de MR hoop ik een zinvolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de OBS.

 

Ik ben Lianne Schouten-Joore. Ik ben getrouwd met Bart en wij hebben 2 kinderen. Tygo van 7 jaar en Pim van 4 jaar. Ik werk nu 10 jaar met heel veel plezier op de OBS. De bovenbouw heeft mijn voorkeur en dit jaar sta ik dan ook voor groep 7. Het is heel erg leuk om te zien hoe de kinderen tot de keuze van het voortgezet onderwijs komen.  Ik zit al een aantal jaar in de MR. Als secretaris van de MR draag ik zorg voor notulen en de agenda.  Doordat ik in de MR zit blijf ik beter op de hoogte over de gang van zaken binnen de school.  

 

Mijn naam is Yuri Kweekel, 42 jaar, getrouwd met Joyce en vader van Evi en Finn. Wij wonen in Kudelstaart aan de Rechtsbuitenstraat. Ik ben een geboren Rotterdammer, opgegroeid in Capelle aan de IJssel en ik heb gestudeerd in Maastricht (Hoge Hotelschool) en Amsterdam (VU, Sociaal-Culturele Wetenschappen). Mijn maatschappelijke carrière ben ik in 2001 begonnen bij het toenmalige KPMG Ebbinge. Inmiddels ben ik alweer zeven jaar mede-eigenaar van In Good Company en MyTalentBox, 2 bedrijven gericht op Talentmanagement. Onze bedrijven zijn gevestigd in Nieuwveen. Ik ben allereerst ondernemer, maar ook assessor en coach.

Mijn motivatie om lid te zijn van de medezeggenschapsraad is vooral gebaseerd op mijn sterke interesse voor persoonlijke ontwikkeling. Deze begint al vanaf de geboorte, maar krijgt op school natuurlijk een enorme ‘boost’. Talent wordt ook op school zichtbaar en mag alle ruimte voor verdere ontwikkeling krijgen. Graag lever ik als MR-lid een bijdrage aan die ontwikkeling van uw en mijn kinderen.

 

Ik ben Brigitte van Veen en ben bijna  25 jaar werkzaam op de OBS in Kudelstaart. Momenteel geef ik les in groep 3, maar de meeste ouders hebben mij meegemaakt als leerkracht van de groepen 1 en 2.
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in organisatorische en beleidsmatige zaken binnen de school. Het is leuk om naast lesgevende activiteiten samen met ouders over deze onderwerpen in discussie te gaan.
De diversiteit aan gesprekspunten  zorgen ervoor dat ik met veel plezier al vele jaren verbonden ben aan de MR. Op deze manier probeer ik om samen met collega's en ouders  mijn steentje bij te dragen aan de kwaliteit van onze school.


Ik ben Sam Pothuizen - Veerman 31 jaar, getrouwd met Roald en moeder van Jessie 7 jaar (groep 3), Daan 5 jaar (groep 2) en Novi 1,5 jaar.
Na mijn opleiding aan het CIOS in Haarlem ben ik gaan werken op een kinderdagverblijf in Aalsmeer Oost gevestigd in de brede school. Hier werk ik al 10 jaar met veel plezier en inmiddels op de halve dagopvang met kinderen tussen de 2-4 jaar. Naast het verzorgen van de kinderen vind ik het erg leuk om ze te stimuleren in hun ontwikkeling en ze voor te bereiden op de basisschool.
Ik vind het belangrijk om nauw betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en te helpen waar nodig is. Via de MR wil ik een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Obs en meedenken en mee praten en als ouder mijn stem laten horen.