Nieuwsflits: Weer naar school!

In de bijlage vindt u een uiteenzetting van de genomen maatregelen en de antwoorden op de door u gestelde vragen. 
Wij vinden het fijn onze leerlingen weer te zien op maandag 11 mei of dinsdag 12 mei!